logo-mini
بلاگ

این سایت به جهت معرفی و ارایه آثار و نوشته ها و مطالب دکتر سید علی اصغر سلطانی راه اندازی شده است.

مسولیت قسمت نظرات با صاحب نظر میباشد و بر عهده صاحب سایت نمی باشد.

لوگوی انتشارات لوگوس

نشر لوگوس

جشن راه اندازی نشر لوگوس در تاریخ یکشنبه ۲۲ بهمن ۹۴ در تالار ابن خلدون دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. در این برنامه اساتید و دانشجویان متعددی حضور داشتند.

بیشتر بخواند

سوء استفاده از رتوریک علمی در تبلیغات: حوزه ای برای پژوهش

در فروشگاهی بزرگ دیدم روی قوطی های روغن کرمانشاهی نوشته شده است که باعث کاهش چربی خون می شود. من هم فریب خوردم و تاوان بی دقتی ام را بلافاصله دادم. بعد از مصرف آن چربی خونم به ۲۷۰ رسید و مجبور شدم با مراجعه به دکتر و مصرف دارو آن را با مشقت پایین […]

بیشتر بخواند
امروز

استعاره سکوت در “امروز”

معنا همیشه در حضور نیست، در غیاب هم هست. همیشه در آنچه گفته می شود، دیده می شود، یا شنیده می شوند نیست، گفته نشده ها، دیده نشده ها، و شنیده نشده ها نیز معنادارند. صدا در مقابل سکوت و سکوت در مقابل صداست که معنا تولید می کند. میرکریمی در فیلم «امروز» ترجیج داده […]

بیشتر بخواند

روندهای جدیدی در گفتمانشناسی انتقادی اصلی

بیشتر بخواند

پرتاب شدگی به پیری اصلی

    زمانی در دوران کارشناسی ام با استادم دکتر منشی زاده گرم صحبت از گذشته بودیم و ایشان گفت که سال چهل و خرده ای (تاریخ دقیق یادم نیست) کارشناسی اش را تمام کرد. من ناپخته بی اختیار گفتم: استاد من سال ۴۷ تازه به دنیا آمدم!؟ دکتر ناگهان مکثی کرد. کمی فکر کرد […]

بیشتر بخواند

خدا حافظ زبان

شعر را فقط باید خواند و توضیح نداد؛ هر نوع توضیحی بعضی از شعرها را ویران می کند. لذت بعضی از فیلمها نیز فقط در دیدنشان است؛ دیدن و نفهمیدن. شاید حسی از فهم به شما دست دهد اما گر از شما درباره اش بپرسند، زبانتان از توضیحش عاجز میماند زیرا زبان، محدود است، مشکل […]

بیشتر بخواند

پرتاب شدگی به پیری

زمانی در دوران کارشناسی ام با استادم دکتر منشی زاده گرم صحبت از گذشته بودیم و ایشان گفت که سال چهل و خرده ای (تاریخ دقیق یادم نیست) کارشناسی اش را تمام کرد. من ناپخته بی اختیار گفتم: استاد من سال ۴۷ تازه به دنیا آمدم!؟ دکتر ناگهان مکثی کرد. کمی فکر کرد و بعد […]

بیشتر بخواند

فایل صوتی نشست روندهای جدید در گفتمانشناسی انتقادی با دکتر خسروی نیک

فایل نشست را از اینجا دانلود کنید.

بیشتر بخواند

سوء استفاده از رتوریک علمی در تبلیغات: حوزه ای برای پژوهش

در فروشگاهی بزرگ دیدم روی قوطی های روغن کرمانشاهی نوشته شده است که باعث کاهش چربی خون می شود. من هم فریب خوردم و تاوان بی دقتی ام را بلافاصله دادم. بعد از مصرف آن چربی خونم به ۲۷۰ رسید و مجبور شدم با مراجعه به دکتر و مصرف دارو آن را با مشقت پایین […]

بیشتر بخواند

روندهای جدیدی در گفتمانشناسی انتقادی

بیشتر بخواند